Dr. Polner Kálmán (Szent Margit Kórház):
Akut veseelégtelenség ellátása a Szent Margit Kórház Nephrológiai Osztályán


Dr. Polner Kálmán. (Szent Margit Kórház, Budapest)

A Szent Margit Kórház II. Belgyógyászat-Nephrologiai Osztályán 1997.jan.1.és 1999.jún.30.között összesen 120 akut veseelégtelen (AVE) beteget láttunk el. A betegek közül 42 fő (35%) nő, átlag életkoruk 60,6 év (27-94 év) és 68 fő (65%) férfi, átlag életkoruk 64,6 év (23-87 év). Az AVE 102 betegnél primer módon, 18 betegnél chr. vesekárosodás mellett alakult ki. Az AVE oka 48 esetben (40%) prerenalis, 58 esetben (48%) renalis és 14 esetben (12%) postrenalis eredetű volt. A primer eredetű AVE okát 37 esetben (63%!) csupán vesebiopsia elvégzésével tudtuk tisztázni. Az összes AVE beteg közül 109 beteg (91%) szorult hemodialízis (HD) kezelésre, dialízis nélkül rendeződött az AVE 11 esetben (9%), betegeink közül 38 esetben kellett immunosuppressiv (ISU) kezelést alkalmazni és 18 betegnél végeztünk plazmaferezist.
A 120 AVE betegből 32 fő exitált, ez az összes eset 26,7%-a. A 88 túlélő betegünk közül 62 fő (az összes beteg 51,7%-a) veseműködése rendeződött, 26 beteg (az összes eset 21,6%-a) tartós művesekezelésre szorult.
A Szent Margit Kórház gyakorlata arra hívja fel a figyelmet, hogy az AVE sikeres gyógyításában a mielőbbi dialízis kezelés biztosítása mellett kulcskérdés a korrekt diagnózis korai felállítása és az ennek megfelelő kiegészítő kezelés mielőbbi elkezdése. Így az AVE ellátását végző intézményeknek a dialízis kezelés lehetősége mellett vesebiopsiával és ISU kezelési tapasztalatokkal is kell rendelkeznie. A 37 vesebiopsia 19 esetben (az összes eset 16%-a !) rapidan progresszív glomerulonephritist igazolt (8 esetben anti-GBM, 9 esetben ANCA asszociált vasculítis és 2 esetben lupus nephritis), mely betegek akut veseelégtelenségének sikeres kezelésében a korai ISU-nak és a plazmaferezisnek döntő szerepe volt.